Ja: "Pligt".... i mangel af et bedre ord. Hver gang jeg tjekker hjemmesiden af for fejl og lignende, springer dette ord i øjnene og virker forkert.

Pligt, begrebet, opfattes generelt som noget man helst vil være foruden, hvorfor ellers alle de opfindelser der frigør os for pligter ?

På den anden side er det kun en selv der kan vedligeholde kontakten til den fred vi har i os.

Vi kan ikke sætte en computer til at fritage os for vedligeholdelsen til denne specielle kontakt.

Og mister vi denne kontakt til freden i os, vil hele vores væsen udtrykke samt påvirke omgivelserne med uro, angst og splid.

Alt andet end oplevelsen af dét æventyr er kedeligt. Rastløshed fører os blot endnu længere væk fra oplevelsen.

Livet fordrer, tror jeg, at vi holder os i kontakt med den fred og set i helheden dvs. vores eksistens blandt andre i verden, er denne fordring af en sådan karakter at hver enkelt af os faktisk har den pligt overfor sig selv og alle andre: pligt versus fravalg.