På de efterfølgende sider vil jeg gengive nogle af de digte og essays jeg igennem tiden er kommet frem til

 

Akvareller af min mor, Erika Christensen.