Ialt 50 røllikestilke
En stilk lægges helt tilside
Bunken deles vilkårligt i to dele
Fra højre bunke tages en stilk op og lægges mellem venstre hånds lille- og  ringfinger
Hele venstre  bunke tages op ...
... og lægges i venstre håndflade
Fire stilke fratages ad gangen og lægges fra ...
......
... indtil en, to, tre eller fire stilke er tilbage i hånden.
Disse lægges imellem venstre hånds ring- og langefinger. Højre bunke tages nu op og lægges i venstre håndflade.
Fire stilke fratages ad gangen...
........
.... indtil en, to, tre eller fire stilke er tilbage.
Stilkene fra imellem lille- og ringfinger, ring-  og  langefinger samt fra imellem lange- og pegefinger lægges samlet i en lille bunke for sig.
Hele den, fra før, fralagte bunke tages op og....
... deles i to vilkårlige dele; ligesom i starten,  hér dog minus de just fralagte (øverst tilhøjre i billedet)
og igen tages fra højre bunke en stilk og lægges imellem venstre hånds lille- og ringfinger.
Hele venstre bunke tages op, lige som før, og lægges i venstre håndflade
Fire stilke, ad gangen , lægges fra...
... indtil en, to, tre eller fire stilke er tilbage. Disse lægges imellem ring- og langefinger
Igen: hele højre bunke tages op og lægges i venstre håndflade...
... og igen lægges fire stilke  fra ad gangen indtil, som før, en, to, tre eller fire stilke er tilbage. Stilkene fra hånden lægges for sig i en lille bunke, ved den forrige, for sig. Hele processen gentages....
.... indtil tilsidst tre små bunker ligger, som hér vist, adskilt fra hverandre
Her danner de antallene otte, otte og fem, hvilket danner Ung Yang (en ubrudt streg) Første linie i hexagrammet er nu fundet. De resterende fem linier findes på samme måde som illustreret hér.Langsom gennemgang via Youtube: