FORSVAR FOR DET VEGETARISKE PRINCIP
Vedrørende vegetarismen kan der siges meget, hér skal blot nævnes nogle enkelte principper og idéer:

Selve fundamentet i vegetarismen er at gøre sig fri af ”Det dræbende Princip” jfr. Martinus lære . Man kan opleve vegetarismen som en livsstil uden egentlig overvejelse, men tænker man nærmere over hvad der ligger i dette behøver man blot at gå til dagspressen. Vi er alle skyldige i den måde vi behandler dyrene på, disse umælende væsner kan for det meste ikke forsvare sig eller føre deres egen sag. De overgreb som de såkaldt civiliserede samfund foretager sig, er en uhyrlighed; man tænke blot på hele svineindustrien der har sat en masseproduktion i gang med disse intelligente dyr. Slet og ret drab, elendig transport til udlandet hvor de hverken får vådt eller tørt…

Dertil kommer at kødspiseren fortærer fire til syv gange hvad en vegetarianer fortærer, idet at korn og planteføde optager et areal svarende til dette; det kunne jo eksporteres til Ulandene – frem for at slå levende væsner ihjel !

Et firbenet væsen kan, hvad enten det er en gris, ko, hund eller ged, både se, høre, lugte og smage samt være glad og ulykkelig.

I det sjette bud i Moseloven står det klart : Du må ikke slå Ihjel. Dette på trods, har storindustrien og deres slagterier sat hele kapitalismens sejl for at overtræde dette forbud, ene og alene pga. den falske mammon, kroner og ører. Ud over Det dræbende Princip kan nævnes mange årsager til sygdomme og andre negative tilstande…

Vi kan i dag se at dyrene, især svinene, bliver fyldt med vækstfremmer for at udvikles hurtigere for slagterierne; dertil kommer mange arter af salmonella samt, ikke mindst, dt.104 hormonbehandling samt Variant Creutzfeldt Jacob Sygdom, den meget omtalte kogalskab der florerede især i England.

Vi har set hvorledes svineslagterierne ikke holdes rengjorte hvilket fremmer bakterievækst ! Vi véd at dyrene, lige inden aflivningen, producerer adrenalin som jo påvirker deres kød. Dette adrenalin optages direkte i menneskekroppen !

Således oplever vi mange krige og mange former for vold i vort moderne samfund som alle kan henføres til Det dræbende Princip - dobbeltmoralen er helt tydelig !

Og således kan man spørge om der da overhovedet er sket nogen form for fremskridt på dette område, siden hulemanden kom ud af grotten med sin kølle ?

Svaret er nej ! – desværre, og skal der ske en ændring, da må de åndelige ledere samt politikerne holde for og erkende vores forkerte tankesæt på dette område.

Kærlighed bør også omfatte dyrene hvilket betyder at de får lov at leve et HELT liv. Skal folk endelig have kød på middagsbordet kan de få en gammel gris, som har levet et helt liv og er død pga. alderdom !

I første Mosebog står der at menneskene skal leve af markens urter og træernes frugter; så enkelt er livet. Dette var den oprindelige mening med livet og tilværelsen her på Jorden. Hvis dette var blevet forstået, dels af den kristne kirke, Jødedommen og Islam, da var mangen en sygdom antagelig for længst udryddet…

I Østen har man forstået dette princip. At ”hellige” køer så går rundt i gaderne er måske at gå lidt for vidt, men vi kan lære meget af Østens kultur; Buddha var vegetar og andre med ham. I dag findes store mennesker som er vegetarer, den afdøde danske kosmolog Martinus, ex-beatlen Paul McCartney, den engelske filosof Bertrand Russell mfl.

Vi kan kun håbe på at man får øjnene op for ”Det dræbende Princip”: hvad det medfører og hvilke konsekvenser det får. Livet her på Jorden er en oplevelse af skønhed, meningen med det er at opleve dette livs eventyr og skønhed, samt livet i sin helhed; men hvordan kan det lade sig gøre, når vi i vort såkaldte ”civiliserede” samfund hylder ”Det dræbende Princip” og f.eks. juleaften, som netop fredens højtid, overser dette princip.

Megen frustration, sygdom og ulykke kunne være undgået, hvis vi her i Europa samt USA erkendte, at vejen frem i det nye årtusinde er at leve efter det vegetariske princip.
af Kurt Eschen Clausen