Kommentar


"Livet fører mennesket ad vekslende, slyngede stier.

Ofte bremses livets løb, så går det ligeud igen.

Hér kan hjertets tanke frit finde vej i ord,

Dér må bevidsthedens tunge byrde gemmes bort i tavshed.

Dog hvor to mennesker i hjerterne er enige,

brydes selv styrken af jern eller malm.

Og hvor to mennesker i hjerterne helt forstår hinanden,

er deres ord søde og stærke som duft af orkidéer."Confutse *), kommentar til hexagram nr. 13, ni på femte plads. (fra den danske udg. af I Ching)


Richard Rutt kommer ind på at det kan være en misforståelse i oversættelsen, at det er Kunfutse der er forfatteren. (Part I, afsn. 2 : Confucius and Zhouyi)


(Se også kapitel 12 afsnit 1. Edward L Shaughnessy The Origin and Early Development of the Zhou Changes)