En bog som "læses med røllikestilke" ? Det er hvad den kinesiske visdoms- og orakelbog I Ching er. Jeg vil lægge vægten, hér, på hvor- og hvornår man finder røllikestilkene i Danmark.

 Rølliker kendes bedst på bladene. Det første der kommer til syne omkring midten af juni måned er bladene; blomsterne er da knopper, og de lokaliseres derfor bedst således.

 

Details
 

Et sted hvor de typisk vokser er ved stendiger, altså steder hvor vand let løber fra.

 

  Er man ikke i besiddelse af egen grund, hvorpå rølliker vokser, kan man til eget forbrug samle det antal planter som skal bruges, dvs. ca. 20 én meter høje planter; den størrelse nås fra slutningen af juli til langt ind i september.  Spørg evt. Vej og Park afdelingen i kommunen ("Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen", kap. 5, §28, stk.5)

  Længden af de 50 stilke der skal klippes til svarer til længden af éns hånd, men det er der divergerende meninger om.  (Alfred Huang kommer ind på emnet i sin bog The complete I Ching, sidste afsnit i dennes indledning.)

  På afstand ligner skvalderkål (Aegopodium podagraria) rølliken. Herhjemme er det mest almindeligt at blomsterne er hvide, men de forekommer også svagt rosa i farven.