I Danmark er de to almindeligste forekomster almindelig røllike (Achillea millefolium) og nyserøllike (Achillea ptarmica). Hvilke af disse der er den korrekte er vanskeligt at afgøre. James Legge skriver i sin bog The I Ching :

".... In the Sh King, in a document that purports to be of twenty-third century B.C., divination by means of the tortoise-shell is mentioned (The Sh II, ii, 18); and somewhat later we find that method continuing, and also divination by the lineal figures, manipulated by means of the stalks of a plant, the Ptarmica Sibirica, which is still cultivated on and about the grave of Confucius, where I have myself seen it growing (The Sh V, iv, 31)...."

  Hr nævnes altså Achillea Ptarmica Sibirica. the Sh King er på dansk Historiens Bog eller Shu Ching (oversat til dansk ).

  Et gennemgående tema er at kongerne hidkalder varseltagere i forbindelse med en stor katastrofe; en altødelæggende oversvømmelse  første gang refereret til i Bog I, første del, Yao Tien år 2357 - 2256 f.kr.

  Alt i alt må det overlades til folk med et dybere kendskab til kinesisk tradition (? ), hvad der forstås ved- og hvilken røllikeart der hentydes til, med røllikestilkeoraklet