Således opbygges et hexagram (På kinesisk: Gua) :

 

 

 1. 50 stilke

 2. 1 stilk lægges helt til side.

 3. Resterende 49 stilke deles vilkårligt i to bunker og lægges foran én selv. [... som man selv ønsker balance, bør man - efter min mening - tilstræbe at dele bunken så lige over som muligt...]

 4. Fra højre bunke tages 1 stilk og placeres mellem lille- og ringfinger på venstre hånd.

 5. Hele venstre bunke tages op og holdes i venstre håndflade.

 6. Med højre hånd fratages, fra bunken i venstre hånd, 4 stilke ad gangen og fralægges for sig, indtil 1, 2, 3, eller 4 stilke er tilbage. Disse placeres mellem venstre hånds ring- og langfinger.

 7. Den resterende højre bunke tages op og holdes i venstre håndflade.

 8. Med højre hånd fratages, fra bunken i venstre hånd, 4 stilke ad gangen og lægges oven i fralagt bunke fra før (pkt. 6) indtil 1, 2, 3 eller 4 stilke er tilbage. Disse placeres mellem venstre hånds lang- og pegefinger.

 9. Stilkene, 1 fra imellem venstre hånds lille- og ringfinger; 1, 2, 3 eller 4 fra imellem venstre hånds ring- og langfinger; 1, 2, 3 eller 4 fra imellem venstre hånds lang- og pegefinger lægges foran én selv i én lille bunke.

 10. Der er nu 49 stilke minus de just fralagte tilbage; Disse deles i to vilkårlige bunker, som ved pkt. 3.   Pkt. 4 til pkt. 9 gentages indtil, til sidst tre små bunker ligger foran én, adskilt fra hinanden.            
  Se dette trin   illustreret:      11. Danner disse tre små bunker:

  5 stilke og 4 stilke og 4 stilke er det Gammel Yang.   

  9 stilke og 8 stilke og 8 stilke er det Gammel Yin.  

  9 stilke/8 stilke/4 stilke  ELLER  8 stilke/ 8 stilke/ 5 stilke er det  Ung Yang

  9 stilke/ 4 stilke/ 4 stilke  ELLER  8 stilke/ 5 stilke/ 4 stilke er det  Ung Yin. 

  (Ved gennemtællingen har jeg her benyttet John Blofeldt's anvisning. Richardt Wilhelm lader, i første gennemtælling, den første stilk mellem lille- og ringfinger ude af betragtning i gennemtællingen. Alfred Huang angiver ligeledes, omtrendt, John Blofeldts anvisning dog med direkte henvisning til Kunfutze)

  Gammel Yang, der tegnes som en ubrudt lille streg med en cirkel i midten, (5/4/4) har talværdien 9. [benævnes 'Rituelt tal']

  Gammel Yin, der tegnes som en brudt lille "streg" med et X i midten, (9/8/8) har talværdien 6. [do.]

  Ung Yang, der tegnes som en lille streg, (9/8/4 eller 8/8/5) har talværdien 7. [do.]

  Ung Yin, der tegnes som en lille brudt "streg", (9/4/4 eller 8/5/4) har talværdien 8. [do.]

  NB: rituelt tal 6 har stavsummen 25 (9+8+8) - rituelt tal 7
  har stavsummen 21 (9+8+4 og 8+8+5) - rituelt tal 8 har stavsummen 17 (9+4+4 og 8+5+4) - rituelt tal 9 har stavsummen 13 (5+4+4). Og det er "spring" på 4 imellem dem: 13 til 17, 17 til 21 og 21 til 25.

  Man kan altså ligevel huske summerne af stave fremfor stav-kombinationerne; højeste ritualtal har laveste stavsum:
  Ritualtal 9: stavsum 13
  Ritualtal 8: stavsum 17
  Ritualtal 7: stavsum 21
  Ritualtal 6: stavsum 25
  (Stavsum = antal røllikestilke per tælling)

  Endelig kan man fratrække det antal stilke, man for hver gennemtælling har i hånden (pkt. 3 til 10), fra 49 og dividere med 4. Resultatet vil være ritualtallet (eller dividere resten af bunken, efter fratagning, med 4). 12. Hexagrammet (Hexa = seks) bygges op fra neden, således at i begyndelsen, eller første linie; anden, tredje, fjerde, femte og sjette tager sig eksempelvis således ud: 

 13. Enten Gammel Yang, Gammel Yin, Ung Yang eller Ung Yin fra pkt. 11 noteres på Første linies plads (nederste trigram). Stilkene, minus den ene fralagte (pkt. 2), tages op og:

 14. Pkt.3 til pkt. 10 gentages; næste resultat værende anden linie; næste resultat værende tredje linie; næste resultat værende fjerde linie; næste resultat værende femte linie og endelig sidste resultat værende sjette linie (øverste- eller sidste linie).

       

      EKSEMPLER:

A    

Hexagram 10 (Lü)

Hexagrammet består af Ung Yang på første, anden, fjerde, femte og sjette linie samt Ung Yin på tredje linie. I "I Ching" (Richard Wilhelms udgave, oversigten sidst i første del) findes øverste trigram (fjerde, femte og sjette linie) på øverste vandrette kolonne. Så findes nederste trigram (første, anden og tredje linie) på venstre lodrette kolonne : koordinatet viser Hexagram nr. 10 (Lü = Optræden). Da der i eksemplet hverken optræder Gammel Yang (ubrudt streg med cirkel i midten) eller Gammel Yin (brudt "streg" med X i midten) læses hér Overskrift, Dommen og Billedet.
(Bestil bogen hjem via Danmarks biblioteker)

 

B

Hexagram 10 (Lü)

Hexagrammet består af Gammel Yang (ubrudt linie med cirkel i midten) på første linie. Resten som ved eksempel A . Hér opstår imidlertid en udvidet udlægning (tolkning), idet der under "De enkelte linier" læses: "Ni i begyndelsen" (Gammel Yang: talværdi 9, Gammel Yin: talværdi 6). Denne tekst og endvidere Overskrift, Dommen og Billedet. I forvandlingshexagrammet:


Hexagram 6 (Sung)
  

hvor Gammel Yang er blevet omdannet til Ung Yin, dvs. Hexagram nr. 6 (Sung = Striden) læses kun Overskrift, Dommen og Billedet.

 

C

Hexagram 10 (Lü)

Hexagrammet består af Gammel Yin (brudt "streg" med X i midten) på tredje linie. Resten som ved eksempel A . I udlægningen, (Hexagram nr. 10) læses under "De enkelte linier": "Seks på tredje plads" (Gammel Yang: talværdi 9, Gammel Yin: talværdi 6). Denne tekst og endvidere Overskrift, Dommen og Billedet.


Hexagram 1 (Ch'ien)

Forvandlingshexagrammet bliver nr. 1 (Ch'ien = Det skabende) og hér læses kun Overskrift, Dommen og Billedet.


 
Hvad hvis der er flere bevægelige linier ?


Alfred Huang nævner, i sin bog The complete I Ching, syv forholdsregler:
 
 1. Hvis der er to bevægelige linier, én yin og én yang, så koncentrer dig om yinlinien.
 2. Hvis de to bevægelige linier er enten yin eller yang, så koncentrer dig om den laveste.
 3. Hvis der er tre bevægelige linier så koncentrer dig om den mellemste.
 4. Hvis der er fire bevægelige linier så koncentrer dig om den øverste af de to ikke-bevægelige linier.
 5. Hvis der er fem bevægelige linier så koncentrer dig om den ikke-bevægelige linie.
 6. Hvis alle seks linier er bevægelige så koncentrer dig om Forvandlingshexagrammet.
 7. Eftersom der er en syvende usynlig linie i det første og andet hexagram, Ch'ien og K'un, så koncentrer dig, i disse de to første hexagrammer om teksten: "Hvis alle linierne er ni" og "Hvis alle linierne er seks".

  [Andre metoder er berørt, bl.a. i OnlineClarity; et engelsk forum for I Ching-interesserede. Se HER (På engelsk)]

 

Hvordan forholder det sig med første hexagram og forvandlingshexagrammet ?
 
 
   Hellmut Wilhelm udlægger det således:
 
"I fortolkningen af det lagte hexagram tages Dommen, Billedet og de dertil føjede kommentarer såvel som teksterne til de bevægelige linier, og kun dem der er opnået, i betragtning. Så omdannes de bevægelige linier til deres modsætning; hexagrammet transformeres med andre ord. På denne måde opstår et nyt hexagram. Dommen og billedet i første hexagram belyser situationen, i hvilken man befinder sig. De enkelte bevægelige linier belyser det til situationen hørende gode råd og Dommen og Billedet i det andet hexagram viser det resultat som vil komme hvis rådgivningen er opfattet rigtigt. De enkelte bevægelige linier er hér, i det andet hexagram, uden betydning."   [Change, 8'th lection: The oracle book] 
 

 
Hvorfor denne specielle oplægsmetode ?
 
 
  Alfred Huang belyser det således: 


"Den nye metode (underforstået: den gamle metode var skildpaddeskjold-oraklet) med røllikestilke er baseret på Konfu'tses redegørelser i den såkaldt "Store afhandling, femte vinge":
 
 1. Tallet for Den store Plan (a) er halvtreds, (Hold 50 røllikestilke i din venstre hånd)
 2. Af hvilke niogfyrre benyttes, (Læg én til side, på bordet foran dig; den spiller ingen rolle i det videre oplæg. Denne stilk repræsenterer begyndelsen på Tai Chi, Den ultimative Begyndelse, ud af intetheden; stadiet før Himlen og Jordens separation.)
 3.  Del dem i to, symboliserende de to urkræfter, (Del de resterende 49 stilke i to tilfældige bunker, én i hver hånd. Disse to bunker symboliserer Himlen og Jorden; den venstre Himlen og den højre Jorden.)
 4.  Udvælg én, symboliserende de tre guddommelige kræfter, (Tag en stilk fra højrehåndsbunken og placér den mellem lille- og ringfingeren på din venstre hånd. Denne stilk symboliserer menneskeheden. Himlen, Jorden og menneskeheden regnes for de tre højeste magter i verden.)
 5. Del med fire, symboliserende de fire årstider, (Tag 4 stilke ad gangen fra din venstre hånds bunke og læg dem til side indtil der er 4 eller færre stilke tilbage i din hånd. Disse 4-bunker repræsenterer de fire årstider)
 6. Giv tilbage resten, symboliserende skudmåneden, (Placér de resterende stilke mellem ring- og langfingeren. Denne handling symboliserer skudmånedsberegningen) (b.)
 7. På fem år er der endnu en skudmåned, (Tag 4 stilke ad gangen fra din højre hånds bunke og læg dem til side indtil der er 4 eller færre stilke tilbage i din hånd. Placér de resterende stilke imellem din venstre hånds lang- og pegefinger. Saml alle stilkene fra din venstre hånd. Summen skal være enten 5 eller 9. Læg denne bunke for sig. På nuværende tidspunkt, efter de fire handlinger  -  lægge én stilk til side, dele de resterende i to, tage 4 fra ad gangen og placere resten mellem fingrene  -  er første proces af forvandlingen færdig. Tre processer skal til for at skabe en yao (linie), derfor vil processen blive gentaget endnu to gange, som angivet herefter)
 8. Til sidst gentages cyklusen.   ---------------" 

    Alfred Huang fortsætter med at udlægge selve metoden;  grundprincipperne, eller symbolikken bag de specielle handlinger er endeligt antydet ovenfor.

(a)  Great amplification ("III explaining the milfoil stalks", er det nærmeste jeg er kommet på en forklaring. Se også: The river Lomap .)

(b)  ("The chinese year is divided into twelve ordinary months or moons, each of which is distinguished by various names. The first day in each month is arranged to correspond to the new moon, and the 15th day to correspond to the full moon. Some months have 30 days, others 29. As the twelve months do not equal one solar year, an intercalary month is interposed every third year between any two of the ordinary months from the second to the eleventh, in such a manner that only one of the twenty-four solar periods , in each year  will fall on the intercalary month. The thirteen months equal a Julian year."  Fra Chinese symbolism and art motifs, C.A.S. Williams, Castle books 1974, afsn.: Moon)

- og: Oversigt fra kina-portal.dk
 
 
 
 


Source  link pr. 2012
Genveje (til diverse oversigter og opstillinger, f.eks. Nanjing-reglen)